Οργάνωση γνώσης: Νοητικά μοντέλα

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Τα νοητικά μοντέλα είναι:

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Κατά το σχεδιασμό διαδραστικών συστημάτων χρησιμοποιούνται μεταφορές επειδή:

Ερώτηση 3 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιό δυναμικό σχήμα γνώσης είναι χρήσιμο σε κάποιον που θέλει να επισκευάσει μία συσκευή;