Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή: Το γνωστικό υποσύστημα

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Το Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή διαχωρίζει την ανθρώπινη μνήμη σε:

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ο νόμος Hick-Hyman προβλέπει το χρόνο που απαιτείται για:

Ερώτηση 3 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ο αριθμός των επιμέρους ενοτήτων πληροφορίας που μπορούν να περιέχονται στην βραχυχρόνια μνήμη του ανθρώπου είναι: