Οπτική αντίληψη: Από το επιμέρους στο γενικό

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Οι νόμοι του Gestalt αφορούν στον τρόπο που οι άνθρωποι:

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιός νόμος Gestalt παραβιάζεται στην αρχική σελίδα του παρακάτω ιστοτόπου;

Ερώτηση 3 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Τρεις από τους νόμους Gestalt είναι:

Ερώτηση 4 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιός νόμος Gestalt παραβιάζεται στο παρακάτω μενού πλοήγησης σε έναν ιστότοπο;