1η Εργαστηριακή Άσκηση

Εισαγωγή, Ασφάλεια και Κανόνες στο Εργαστήριο-Βασικά Εργαστηριακά όργανα και σκεύη, Ηλεκτρονικός ζυγός