Επίλυση Προβλημάτων - Επιμέρους διαδικασίες
Παρουσίαση των επιμέρους διαδικασιών της επίλυσης προβλημάτων, όπως ο σχεδιασμός, το αιτιώδες συμπέρασμα, η αναλογία, η χρήση εργαλείων και ο επιστημονικός και επαγωγικός συλλογισμός που τις χρησιμοποιούν τα παιδιά. Αλλαγές στην  αποτελεσματικότητα αυτών των διαδικασιών έχουν μεγάλη σχέση με τις αλλαγές στην συνολική διαδικασία της επίλυσης προβλημάτων.
12. Επιμέρους διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων