Γονίδια & Περιβάλλον
Διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο η κληρονομικότητα ή/και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν την μετέπειτα ανάπτυξη του ανθρώπου.
Η ανθρώπινη ανάπτυξη είναι γονιδιακό αποτέλεσμα, αποτέλεσμα εμπειριών ή αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης των δύο αυτών παραγόντων;
Τι μας κάνει να διαφέρουμε τόσο πολύ μεταξύ μας και συγχρόνως να μοιάζουμε μεταξύ μας περισσότερο από όσο μοιάζουν μεταξύ τους τα μέλη οποιουδήποτε άλλου είδους;