Αναπτυξιακή Ψυχολογία

Ειρήνη Σκοπελίτη

Περιγραφή

Υπάρχει επικαιροποιημένη σελίδα μαθήματος στο eclass.

"Αναπτυξιακή Ψυχολογία 2024" - https://eclass.upatras.gr/courses/PN1658/

 

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση της διεργασίας της ανθρώπινης ψυχολογικής ανάπτυξης από τη σύλληψη έως και την παιδική ηλικία. Παρουσιάζονται όλες οι βασικές έννοιες της ανάπτυξης του παιδιού και οι επικρατέστερες θεωρίες της αναπτυξιακής.

Περιεχόμενο: Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας. Μέθοδοι έρευνας και ειδικότερα μεθοδολογικά και δεοντολογικά προβλήματα των ερευνών της ανάπτυξης. Εισαγωγή στις θεωρίες της ανθρώπινης ανάπτυξης. Προγενετική ανάπτυξη και γέννηση. H σημασία των πρώιμων εμπειριών στη μετέπειτα ανάπτυξη. Γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη κατά τη βρεφική, νηπιακή και μέση παιδική ηλικία. 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Εισαγωγή στο γνωστικό αντικείμενο της αναπτυξιακής ψυχολογίας
 • Διαχωρισμός του αντικειμένου της αναπτυξιακής από αυτό της εξελικτικής ψυχολογίας
 • Παρουσίαση των κεντρικών ερωτημάτων στα οποία καλείται να απαντήσει η αναπτυξιακή ψυχολογία
Εισαγωγή στις κυριότερες ερευνητικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στον κλάδο της αναπτυξιακής ψυχολογίας.
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου.
Παρουσίαση των θεμάτων δεοντολογίας που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην επιστημονική έρευνα στο χώρο της ψυχολογίας.
Παρουσίαση των κυριότερων θεωριών που έχουν διατυπωθεί μέχρι σήμερα στον χώρο της αναπτυξιακής ψυχολογίας.
Διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο η κληρονομικότητα ή/και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν την μετέπειτα ανάπτυξη του ανθρώπου.
Η ανθρώπινη ανάπτυξη είναι γονιδιακό αποτέλεσμα, αποτέλεσμα εμπειριών ή αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης των δύο αυτών παραγόντων;
Τι μας κάνει να διαφέρουμε τόσο πολύ μεταξύ μας και συγχρόνως να μοιάζουμε μεταξύ μας περισσότερο από όσο μοιάζουν μεταξύ τους τα μέλη οποιουδήποτε άλλου είδους;
Παρουσίαση των θεμάτων:
 • Η ανάπτυξη του εμβρύου κατά την προγεννητική περίοδο
 • Η επίδραση της εμβρυικής περιόδου στη μετέπειτα ανάπτυξη
 • Η γέννηση και οι επιπλοκές κατά την γέννηση
 • Η επίδραση των επιπλοκών αυτών στη μετέπειτα ανάπτυξη
 • Οι απαρχές των κοινωνικών σχέσεων
Παρουσίαση της σωματικής, της εγκεφαλικής και της κινητικής ανάπτυξης των παιδιών από τη γέννηση και μέχρι την ολοκλήρωση της καθεμίας από αυτές.
Παρουσίαση των αναπτυξιακών αλλαγών που συντελούνται στο πρώτο κρίσιμο τρίμηνο της ζωής ενός βρέφους
 • Η λειτουργία της αίσθησης και της αντίληψης στα νεογέννητα
 • Οι ικανότητες των βρεφών να επενεργούν στον κόσμο
Παρουσίαση των γνωστικών αλλαγών που συντελούνται κατά τη διάρκεια της βρεφικής ηλικίας και την ερμηνεία αυτών των αλλαγών από τις επικρατέστερες θεωρητικές προσεγγίσεις.
Παρουσίαση των θεμελιωδών πλευρών της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των βρεφών:
 • Η δημιουργία συναισθηματικών δεσμών των βρεφών με αυτούς που τα φροντίζουν
 • Η επίδραση της εμπειρίας στη διαδικασία δημιουργίας συναισθηματικών δεσμών
Παρουσίαση των κυριότερων ζητημάτων που αφορούν στη γλωσσική ανάπτυξη:
 • Τα υποσυστήματα της γλώσσα και πώς αναπτύσσονται
 • Σημαντικότερες θεωρίες που αποπειρώνται να εξηγήσουν τη διαδικασία της γλωσσικής ανάπτυξης
 • Θεμελιώδη ερωτήματα που ακόμα δεν έχουν βρει απάντηση
Παρουσίαση των σημαντικότερων γνωστικών αλλαγών που συντελούνται στη διάρκεια της πρώτης παιδικής ηλικίας και αναφορά στις επικρατέστερες θεωρίες που ερμηνεύουν τις αλλαγές αυτές.
Παρουσίαση της κοινωνικής ανάπτυξης που συντελείται κατά την πρώτη παιδική ηλικία μέσα από ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που δηλώνει κοινωνική ένταξη - την απόκτηση της ταυτότητας του ρόλου του φύλου.
Περιγραφή της συναισθηματικής ανάπτυξης που παρατηρείται κατά την πρώτη παιδική ηλικία. Η αναγνώριση και ερμηνεία, η εκδήλωση και ρύθμιση των συναισθημάτων και ο ρόλος των συναισθημάτων στην κοινωνική ανάπτυξη.
Παρουσίαση των επικρατέστερων προσεγγίσεων που παραθέτουν και ερμηνεύουν την ηθική ανάπτυξη των παιδιών.
Ορισμός της επιθετικότητας και των προκοινωνικών συμπεριφορών: επικρατέστερες ερμηνείες για την εμφάνισή τους και παρουσίαση των μεθόδων που προτείνονται για να οδηγηθούμε στις δεύτερες και να αποφύγουμε τις πρώτες.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  18104
Αρ. Προβολών :  87943