Μέθοδοι έρευνας στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία
Εισαγωγή στις κυριότερες ερευνητικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στον κλάδο της αναπτυξιακής ψυχολογίας.
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου.
Παρουσίαση των θεμάτων δεοντολογίας που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην επιστημονική έρευνα στο χώρο της ψυχολογίας.