Μνήμη: Δομικά μέρη και Λειτουργία

Παρουσίαση της μνημονικής διαδικασίας ως γνωστική διεργασία: Περιγραφή των βασικών δομών του μνημονικού συστήματος και της λειτουργίας του. 

10. Μνήμη: Δομικά μέρη και Λειτουργία