Εισαγωγή στην Ψυχολογία

Ειρήνη Σκοπελίτη

Περιγραφή

Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2022-2023 το μάθημα θα διδάσκεται δια ζώσης στην αίθουσα Α/Ε του ΤΕΕΑΠΗ. Ώρα έναρξης του μαθήματος 9:30π.μ.. 

Πρέπει να κάνετε εγγραφή στο μάθημα στην e-class και να παρακολουθείτε συστηματικά τις ανακοινώσεις και την επικαιροποίηση των εγγράφων.

Το μάθημα προσφέρει μία συστηματική εισαγωγή στην επιστήμη της ψυχολογίας, μέσα από τις καθιερωμένες θεωρίες του κλάδου και τις πρόσφατες εξελίξεις. Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν διαμορφώσει μία εικόνα για το αντικείμενο μελέτης της επιστήμης της ψυχολογίας και των κλάδων της, αλλά και για τις βασικές λειτουργίες του  ανθρώπινου  νου, όπως  προσεγγίζονται  από  την  επιστήμη  της ψυχολογίας. 

Περιεχόμενο μαθήματος: Στο πλαίσιο του μαθήματος γίνεται μία εισαγωγή στην ιστορία και τη θεωρία της ψυχολογίας. Παρουσιάζονται οι σύγχρονες θεωρήσεις, οι κύριοι τομείς της ψυχολογίας, οι μέθοδοι έρευνας και η δεοντολογία. Εξετάζονται οι βιολογικές βάσεις της συμπεριφοράς και της νόησης καθώς  και 

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Αναφορά σε θέματα ορισμού της επιστήμης της Ψυχολογίας όπως την ξέρουμε σήμερα.
Κυριότεροι ιστορικοί σταθμοί στην επιστήμη της Ψυχολογίας από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα.
Παρουσίαση όλων των τομέων έρευνας στο χώρο της Ψυχολογίας και των πιθανών εφαρμογών της επιστήμης της Ψυχολογίας.
Παρουσίαση και εξοικείωση με τις κυριότερες ερευνητικές μεθόδους της επιστήμης της Ψυχολογίας: την παρατήρηση και το πείραμα.
Εισαγωγή στις βιολογικές βάσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς και νόησης.
Εισαγωγή στο ερευνητικό ενδιαφέρον της αναπτυξιακής ψυχολογίας και ειδικότερα στο πεδίο της γνωστικής ανάπτυξης. Παρουσίαση των επικρατέστερων θεωριών περί της γνωστικής ανάπτυξης.
Εισαγωγή στο ερευνητικό ενδιαφέρον της αναπτυξιακής ψυχολογίας και ειδικότερα της κοινωνικής ανάπτυξης. Παρουσίαση των επικρατέστερων θεωριών περί κοινωνικής ανάπτυξης.
Παρουσίαση των βασικότερων προσεγγίσεων του Συμπεριφορισμού για τη μάθηση.
Παρουσίαση των θεωριών που υποστηρίζουν ότι η μάθηση μπορεί να συντελεστεί και πέραν των αρχών-διαδικασιών που περιγράφουν οι θεωρίες του συμπεριφορισμού.
Παρουσίαση της διαδικασίας της αντίληψης ως γνωστικής διεργασίας. Διάκριση αίσθησης - αντίληψης. Έμφαση στη λειτουργία του οπτικού αισθητηριακού συστήματος και της οπτικής αντίληψης. 

Παρουσίαση της μνημονικής διαδικασίας ως γνωστική διεργασία: Περιγραφή των βασικών δομών του μνημονικού συστήματος και της λειτουργίας του. 

Παρουσίαση της μνημονικής διαδικασίας ως γνωστική διεργασία: Περιγραφή των διαφορετικών ειδών μνήμης που είναι υπεύθυνα για την καταγραφή διαφορετικών ειδών πληροφορίας. 
Παρουσίαση της δομής του γλωσσικού συστήματος και των επικρατέστερων θεωριών για την διαδικασία κατάκτησης της γλώσσας.
Εισαγωγή στις βασικές διεργασίες της ανθρώπινης σκέψης και του συλλογισμού.
Η ανθρώπινη σκέψη ακολουθεί πάντα τους κανόνες της τυπικής λογικής; Τι είναι η "Ψυχολογία της σκέψης" και τι υποστηρίζει για την ανθρώπινη σκέψη; 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  59603
Αρ. Προβολών :  298313

Ημερολόγιο