Αντίληψη
Παρουσίαση της διαδικασίας της αντίληψης ως γνωστικής διεργασίας. Διάκριση αίσθησης - αντίληψης. Έμφαση στη λειτουργία του οπτικού αισθητηριακού συστήματος και της οπτικής αντίληψης. 
09. Αντίληψη