Η φύση της Προσχολικής Εκπαίδευσης και οι Φυσικές Επιστήμες

Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζονται διάφορα στοιχεία της φύσης και των θεσμών της Προσχολικής Εκπαίδευσης τα οποία επιτρέπουν την ένταξη της Διδακτικής της Φυσικής ήδη από την Προσχολική Αγωγή.

3. Η φύση της Προσχολικής Εκπαίδευσης και οι Φυσικές Επιστήμες.pdf