Ν.Βρεττάκος

Αναλυτική εργοβιογραφική αναφορά στο Ν.Βρεττάκο και στο ποιητικό του έργο-Η ιδιαίτερη σχέση του με τη Γενιά του ?30 ? Περίοδοι της ποίησής του, Ποιητικές Συλλογές (χρονολογική και αισθητική εξέταση), Αισθητικές επιρροές, Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ? Θεματικά στοιχεία και πηγές έμπνευσης της ποίησης του Ν.Βρεττάκου-Η ξεχωριστή θέση του Ταΰγετου και του γενέθλιου τόπου. 

Ενότητα 6: Ν.Βρεττάκος

Ψηφιακές πηγές