Νεοελληνική Λογοτεχνία

Δημήτριος Πολίτης

Περιγραφή

Το μάθημα  επιλογής «Νεοελληνική Λογοτεχνία» έχει ως βασικό σκοπό του τη βαθύτερη γνωριμία των φοιτητών/φοιτητριών με την ελληνική ποιητική παραγωγή του 19ου και του 20ού αιώνα. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές/φοιτήτριες θα εμβαθύνουν στις ουσίες της ποιητικής γραφής, όπως επικαιροποιούνται  μέσα από το έργο σύγχρονων ποιητών: Κ.Π.Καβάφης, Γ.Σεφέρης, Ο.Ελύτης, Γ.Ρίτσος, Ν.Βρεττάκος. Οι ποιητές αυτοί, με την ιδιαίτερη συμβολή τους στην ανανέωση της σύγχρονης λογοτεχνικής γραφής, συνιστούν σταθμούς στην εξέλιξη της Νεοελληνικής Ποίησης.

Το μάθημα διαρθρώνεται σε έξι ενότητες,  οι οποίες θα καλυφθούν διδακτικά κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σε δεκατρία (13) τρίωρα μαθήματα. Σε κάθε ενότητα, εκτός από το «Περιεχόμενο»/τους «Άξονες», τους «Επιμέρους στόχους», την «Ενδεικτική Βιβλιογραφία» και τις «Ερωτήσεις/Δραστηριότητες/Προτάσεις για αναστοχασμό», οι οποίες κύριο στόχο έχουν να προβληματίσουν και να ενεργοποιήσουν τους φοιτητές/τις φοιτήτριες αναφορικά με το περιεχόμενο της κάθε ενότητας, θα

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Βιβλιογραφία

 

Α. Γενική Βιβλιογραφία:

 1. Αθανασόπουλος, Β. .Το Ποιητικό Τοπίο του του Ελληνικού 19ου και 20ού Αιώνα. Τόμ. Γ΄. Αθήνα: Καστανιώτης, 2007.
 2. Δημαράς, Κ.Θ. Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: Από τις Πρώτες  Ρίζες ως την Εποχή μας. Αθήνα: Ίκαρος, 81987.
 3. Κατσίκη-Γκίβαλου, Άντα. Φιλολογικές Διαδρομές Β΄. Αθήνα: Πατάκης, 32000.
 4. Πολίτης, Λ. Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ., 172009.   
 5. Vitti, Mario. Η Γενιά του Τριάντα: Ιδεολογία και Μορφή. Αθήνα: Ερμής, 2000.
 6. Vitti, Mario. Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Αθήνα: Οσυσσέας, 21989.
 7. Beaton, Roderick. An Introduction to Modern Greek Literature. Oxford: Clarendon Press, 1994.
 8. Tziovas, Dimitrios. The Nationism of the Demoticists and its Impact on their Literary Theory (1888-1930). Amsterdam: Adolf M. Hakkert, 1986.

Β. Βιβλιογραφία ανά ενότητα:

 

Ενότητα 1-Γενικά-Εισαγωγικά:

 1. Αθανασόπουλος, Β. Το ποιητικό τοπίο του ελληνικού 19ου και 20ού αιώνα. Τόμος Γ΄. Αθήνα: Καστανιώτης, 2007.
 2. Βελουδής, Γ. Γραμματολογία: Θεωρία Λογοτεχνίας. Αθήνα: Δωδώνη, 1994.
 3. Δημητρακόπουλος, Φ.Α. Ο Νεοελληνισμός στη Λογοτεχνία. 19ος-20ός αι.: Με θεωρητικά κεφάλαια και αντιπροσωπευτικά κείμενα. Αθήνα: Επικαιρότητα, 1990.
 4. Ήγκλετον, Τ. Εισαγωγή στη Θεωρία της Λογοτεχνίας. Μτφρ. Μ. Μαυρωνάς. Αθήνα: Οδυσσέας, 41996.
 5. Καστρινάκη, Α., Πολίτης, A., Τζιόβας, Δ.(Επιμ.) Για μια ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας του εικοστού αιώνα: Προτάσεις ανασυγκρότησης, θέματα και ρεύματα. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2012.
 6. Κρασανάκης, Α. Λογοτεχνία & Ρητορική. Αθήνα: 2005. http://www.krassanakis.gr/logotechnia.htm
 7. Μαστροδημήτρης, Π. Δ. Από τη Λογοτεχνία στη Φιλολογία: Θέματα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και της σπουδής της. Αθήνα: Δόμος, 2010.
 8. Μαστροδημήτρης, Π. Δ. Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία. Αθήνα: Δόμος, 2005.
 9. Πολίτης, Λ. Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ., 172009.   
 10. Vitti, Mario. Η Γενιά του Τριάντα: Ιδεολογία και Μορφή. Αθήνα: Ερμής, 2000.

Ενότητα 2-Κ.Π.Καβάφης:

Ψηφιακές πηγές

 Ενότητα 3-Γ.Σεφέρης:

 Ψηφιακή πηγή

 Ενότητα 4-Ο.Ελύτης:

 Ψηφιακή πηγή

 Ενότητα 5-Γ.Ρίτσος:

 Ψηφιακή πηγή

 Ενότητα 6-Ν.Βρεττάκος:

 Ψηφιακές πηγές

Ενότητες

Εισαγωγικές έννοιες-Διασαφήνιση όρων («Λογοτεχνία», «Ποίηση», «Φιλολογία», «Θεωρία Λογοτεχνίας», κ.ά.) ? Περίοδοι της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ? Αισθητικά/Λογοτεχνικά Ρεύματα (Κλασικισμός, Ρομαντισμός, Παρνασσισμός, Ρεαλισμός-Νατουραλισμός, Συμβολισμός, Υπερρεαλισμός, Μοντερνισμός)-Χαρακτηριστικά (Μορφή-Περιεχόμενο)-Εκπρόσωποι) ? Σταθμοί στην εξέλιξη της Νεοελληνικής Ποίησης-Από τον Κ.Καβάφη στο Γ. Σεφέρη (Γενιά του ?30)-Χαρακτηριστικά-Εκπρόσωποι.

Αναλυτική εργοβιογραφική αναφορά στον Κ.Π.Καβάφη ? Ιδιαίτερη αναφορά στην εποχή του, αισθητικές επιρροές της ποίησής του  ? Ιδιοτυπίες, ειδολογική κατάταξη και χρονολογική διαίρεση των ποιημάτων του της ? Αναλυτική (χρονολογική και αισθητική) εξέταση  της ποίησής του (σύμφωνα με τις ιδιοτυπίες και τα ιδιαίτερα προσδιοριστικά της).

Αναλυτική εργοβιογραφική αναφορά στο Γ.Σεφέρη ? Ιδιαίτερη αναφορά στο ποιητικό του έργο του, Περίοδοι της ποίησής του ? Αισθητικές επιρροές, Χαρακτηριστικά, Ποιητικές Συλλογές (χρονολογική και αισθητική εξέταση)-Συσχετισμός με το δοκιμιακό του έργο. 

Αναλυτική εργοβιογραφική αναφορά στον Ο.Ελύτη ? Η ιδιαίτερη θέση του στη Γενιά του ?30 και η σχέση του με τους άλλους δημιουργούς ? Περίοδοι της ποίησής του, Χαρακτηριστικά, Ποιητικές συλλογές, Το δοκιμιακό του έργο.

Αναλυτική εργοβιογραφική αναφορά στο Γ.Ρίτσο-Η ιδιαίτερη σχέση της ζωής του με το έργο του ? Το ποιητικό του έργο του, Περίοδοι της ποίησής του ? Αισθητικές επιρροές, Χαρακτηριστικά, Ποιητικές Συλλογές (χρονολογική και αισθητική εξέταση) ? Ποιητικές μορφές του Γ.Ρίτσου-Τα κύρια θεματικά στοιχεία της ποίησής του και η ιδιαίτερη σχέση με την Ιστορία.

Αναλυτική εργοβιογραφική αναφορά στο Ν.Βρεττάκο και στο ποιητικό του έργο-Η ιδιαίτερη σχέση του με τη Γενιά του ?30 ? Περίοδοι της ποίησής του, Ποιητικές Συλλογές (χρονολογική και αισθητική εξέταση), Αισθητικές επιρροές, Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ? Θεματικά στοιχεία και πηγές έμπνευσης της ποίησης του Ν.Βρεττάκου-Η ξεχωριστή θέση του Ταΰγετου και του γενέθλιου τόπου. 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  5036
Αρ. Προβολών :  33919

Ημερολόγιο