Γ.Ρίτσος

Αναλυτική εργοβιογραφική αναφορά στο Γ.Ρίτσο-Η ιδιαίτερη σχέση της ζωής του με το έργο του ? Το ποιητικό του έργο του, Περίοδοι της ποίησής του ? Αισθητικές επιρροές, Χαρακτηριστικά, Ποιητικές Συλλογές (χρονολογική και αισθητική εξέταση) ? Ποιητικές μορφές του Γ.Ρίτσου-Τα κύρια θεματικά στοιχεία της ποίησής του και η ιδιαίτερη σχέση με την Ιστορία.

Ενότητα 5: Γ.Ρίτσος

Ψηφιακή πηγή

Ενότητα 5: Ερωτήσεις/ Δραστηριότητες/Προτάσεις για αναστοχασμό
  1. Η ιδιαίτερη θέση του Γ.Ρίτσου στη Γενιά του ?30.
  2. Η ιστορία και η αυτοβιογραφία προσδιορίζουν καταλυτικά την ποιητική δημιουργία του Γ.Ρίτσου: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Να αιτιολογήσετε την άποψή σας.
  3. Αξιοποιώντας κυρίως αισθητικά κριτήρια, ποια ποιητική συλλογή/ή ποιο συνθετικό ποίημα του Γ.Ρίτσου θεωρείτε προβάλλει εντονότερα τα κύρια θεματικά στοιχεία της ποιητικής του;
  4. Η σχέση του Γ.Ρίτσου (μέσα από μεταφράσεις του έργου άλλων και επαφές) με τους ξένους δημιουργούς στην προοπτική της «στράτευσης» και των κοινωνικών αγώνων.
  5. Διακρίσεις-βραβεύσεις του Γ.Ρίτσου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η "άτυχη" σχέση του με το Βραβείο Νόμπελ.