Γ.Σεφέρης

Αναλυτική εργοβιογραφική αναφορά στο Γ.Σεφέρη ? Ιδιαίτερη αναφορά στο ποιητικό του έργο του, Περίοδοι της ποίησής του ? Αισθητικές επιρροές, Χαρακτηριστικά, Ποιητικές Συλλογές (χρονολογική και αισθητική εξέταση)-Συσχετισμός με το δοκιμιακό του έργο. 

Ενότητα 3: Γ.Σεφέρης

Ψηφιακή πηγή

Ερωτήσεις Ενότητας 3
  1. Ο Γ.Σεφέρης θεωρείται ο «γενάρχης» της Γενιάς του ?30. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την παραπάνω άποψη; Να αιτιολογήσετε την άποψή σας.
  2. Αξιοποιώντας κυρίως αισθητικά κριτήρια, ποια ποιητική συλλογή του Γ.Σεφέρη θα θεωρούσατε αντιπροσωπευτικότερη της ποιητικής του;
  3. Μεταξύ συναισθήματος και του λογικού ελέγχου του: Η ποιητική μέθοδος  του Γ.Σεφέρη;
  4. Πρόσωπα και προσωπεία στην ποίηση του Γ.Σεφέρη.
  5. Από τον ποιητικό λόγο στο δοκιμιακό: Η ιδιαίτερη συνεισφορά του Γ.Σεφέρη.