Κ.Π.Καβάφης

Αναλυτική εργοβιογραφική αναφορά στον Κ.Π.Καβάφη ? Ιδιαίτερη αναφορά στην εποχή του, αισθητικές επιρροές της ποίησής του  ? Ιδιοτυπίες, ειδολογική κατάταξη και χρονολογική διαίρεση των ποιημάτων του της ? Αναλυτική (χρονολογική και αισθητική) εξέταση  της ποίησής του (σύμφωνα με τις ιδιοτυπίες και τα ιδιαίτερα προσδιοριστικά της).

Ενότητα 2: Κ.Π.Καβάφης

Ψηφιακές πηγές

Ερωτήσεις Ενότητας 2
  1. Ποια ιδιοτυπία της καβαφικής ποίησης θεωρείτε ότι έχει επηρεάσει καταλυτικότερα την εξέλιξη της νεοελληνικής ποίησης; Να στοιχειοθετήσετε την άποψή σας με αναφορά σε συγκεκριμένα ποιήματα (ή θεματικές ενότητες της ποίησης) του Καβάφη.
  2. Αξιοποιώντας κυρίως αισθητικά, αλλά και ιστορικά, κριτήρια, ποια χρονολογία θα θεωρούσατε ότι αποτελεί τομή στην ποιητική πορεία του Κ.Π.Καβάφη; Το 1896 ή το 1911;
  3. Αφού διαβάσετε κάποια από τα «Αποκηρυγμένα» ή τα «Ατελή» ποιήματα του Καβάφη, μπορείτε να εκθέσετε τους πιθανούς λόγους της αποκήρυξής τους ή της μη ολοκλήρωσής τους.
  4. Οι σύγχρονες απόψεις για την καβαφική ποιητική και η υπέρβαση των εμμονών/?στεγανών? των παλαιότερων μελετητών.