Γενικά-Εισαγωγικά

Εισαγωγικές έννοιες-Διασαφήνιση όρων («Λογοτεχνία», «παιδί», «Παιδική Λογοτεχνία» ή «Λογοτεχνία για Παιδιά»). Εισαγωγή στη Θεωρία και στην Κριτική της Λογοτεχνίας για  Παιδιά-Το παιδί ως αναγνώστης και κριτικός της Λογοτεχνίας για Παιδιά. Εννοιολογικός  προσδιορισμός και ιδιαίτερος χαρακτήρας της Λογοτεχνίας για Παιδιά, Μορφή και περιεχόμενο των λογοτεχνικών κειμένων για παιδιά, Όροι καταλληλόλητας αναγνωσμάτων-Κριτήρια επιλογής. Βασικά είδη και διδακτική αξιοποίηση λογοτεχνικών κειμένων στην Προσχολική Εκπαίδευση.

Ενότητα 1 - Παρουσίαση
Ενότητα 1 - Σημειώσεις

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

  1. Αναγνωστοπούλου, Δ. Λογοτεχνική Πρόσληψη στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αθήνα: Πατάκης, 2002.
  2. Κανατσούλη, Μ. Εισαγωγή στη Θεωρία και Κριτική της Παιδικής Λογοτεχνίας Σχολικής και Προσχολικής Ηλικίας. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 22007.
  3. Χαντ, Π. Κριτική, Θεωρία και Παιδική Λογοτεχνία. Μτφρ. Ε. Σακελλαριάδου-Μ. Κανατσούλη. Αθήνα: Πατάκης, 1996.
  4. Hunt, P. (επιμ.). Κατανοώντας τη Λογοτεχνία για Παιδιά. Μτφρ. Χ. Μητσοπούλου. Αθήνα: Μεταίχμιο, 2009.
  5. McGillis, R. The Nimble Reader: Literary Theory and Children?s Literature. New York: Twayne Publishers, 1995.
  6. Nikolajeva, M. Aesthetics Approaches to Children?s Literature: An Ιntroduction. Lanham, Maryland/Torondo/Oxford: The Scarecrow Press, Inc., 2005.
Ελληνικό Τμήμα της ΙΒΒΥ (International Board on Books for Young People)

Ο Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου. Η IBBY είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος εκπροσωπεί ένα διεθνές δίκτυο ατόμων από όλο τον κόσμο, που σκοπό τους έχουν να φέρνουν τα βιβλία κοντά στα παιδιά.

Ηλεκτρονικό περιοδικό Παιδικής Λογοτεχνίας ΚΕΙΜΕΝΑ
Διαδρομές στο χώρο της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους

Δωρεάν ηλεκτρονικό περιοδικό για το παιδικό και νεανικό βιβλίο.

Διδακτική λογοτεχνίας και εφαρμογές στο σχολείο - Λέσχη μελέτης παιδικής λογοτεχνίας.

Βlog "Παιδική Λογοτεχνία- Literature for Children"

Ενημερωτικό ελληνικό blog για όσους ασχολούνται με παιδιά και με τα αναγνώσματα των παιδιών.

Διαβάζοντας μεγαλώνω

Ελληνικός, μη κερδοσκοπικός σύλλογος για την προώθηση της ανάγνωσης στα παιδιά.

Ο αναγνώστης

Ηλεκτρονικό περιοδικό για το βιβλίο και τις τέχνες.

Book Press

Διαδικτυακή πύλη για το βιβλίο, τις ιδέες και τον πολιτισμό.

EU READ

Consortium of European reading promotion organisations who believe that reading is a prerequisite for full participation in today's media-led and culturally diverse society.

International Reading Association
Reading Worldwide

The portal Reading worldwide was created by the German Institute for International Educational Research (DIPF) in cooperation with the Reading Foundation (Stiftung Lesen). 

UNESCO-Education for the 21st Century
Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου
Μικρός αναγνώστης

Σελίδα του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου για παιδιά.

BIBIANA - Biennial of Illustrations Bratislava

International House of Art for Children.

Bologna Children?s Book Fair
Frankfurt Book Fair
Βιβλιοθήκη Μονάχου (International Youth Library- Internationale Jugendbibliothe)
Ενότητα 1: Ερωτήσεις/ Δραστηριότητες/Προτάσεις για αναστοχασμό
  1. Παιδική Λογοτεχνία ή Λογοτεχνία για Παιδιά;
  2. Λογοτεχνία, γενικά, ή Λογοτεχνία για Παιδιά, ειδικά;
  3. Είμαστε ό,τι διαβάζουμε; Να αναστοχαστείτε με αφορμή τις δικές σας αναγνωστικές εμπειρίες, τα δικά σας διαβάσματα: Ποια βιβλία θυμάστε; Ποια προτιμάτε; Ποια βιβλία θεωρείτε ότι σας έχουν επηρεάσει ως σημερινούς αναγνώστες;?
  4. Ποια κείμενα πιστεύετε ότι πρέπει να συγκροτούν το σώμα της Λογοτεχνίας για Παιδιά; Μόνο των ενηλίκων για παιδιά; Των ενηλίκων και για ενηλίκους; Των παιδιών για παιδιά; Τι άλλο;?