Λογοτεχνία για Παιδιά Ι

Δημήτριος Πολίτης

Περιγραφή

Το μάθημα «Λογοτεχνία για Παιδιά Ι» έχει ως βασικό σκοπό του την εισαγωγή των φοιτητών/φοιτητριών: α) στη σύγχρονη προβληματική των όρων/ορίων της λογοτεχνικής παραγωγής για παιδιά, β) στην κατανόηση των ιδιαίτερων προσδιοριστικών στοιχείων των λογοτεχνικών κειμένων που απευθύνονται στα νήπια, και γ) στην αξιοποίηση σύγχρονων πρακτικών/τρόπων προσέγγισης των λογοτεχνικών κειμένων για μικρά παιδιά.

Το μάθημα διαρθρώνεται σε έξι ενότητες,  οι οποίες θα καλυφθούν διδακτικά κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σε δεκατρία (13) τρίωρα μαθήματα. Σε κάθε ενότητα, εκτός από το «Περιεχόμενο»/τους «Άξονες», τους «Επιμέρους στόχους», την «Ενδεικτική Βιβλιογραφία» και τις «Ερωτήσεις/Δραστηριότητες/Προτάσεις για αναστοχασμό», οι οποίες κύριο στόχο έχουν να προβληματίσουν και να ενεργοποιήσουν τους φοιτητές/τις φοιτήτριες αναφορικά με το περιεχόμενο της κάθε ενότητας, θα υπάρχουν αρχεία με συνοπτικές σημειώσεις, με παρουσιάσεις, καθώς και με τις βιβλιογραφικές πηγές που αξιοποιήθηκαν. Επιπλέον, σε ξεχωριστ

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία

Ι. ΒΙΒΛΙΑ

1. Έλληνες Συγγραφείς

Αγγελοπούλου, Β., & Βασιλαράκης, Ι.Ν. (επιμ.). Φιλαναγνωσία και Παιδική Λογοτεχνία. (5ο Σεμινάριο Κ.Ε.Π.Β. Ιωάννινα, 8-9 Μαΐου 1994). Αθήνα: Δελφίνι, 1994.

Ακριτόπουλος, Α. Η Ποίηση για Παιδιά και Νέους: Έρευνα, Μελέτη και Διδασκαλία. Αθήνα: Ηρόδοτος, 1993.

Αναγνωστόπουλος, Β., & Λιάπης, Κ. (επιμ.). Λαϊκό παραμύθι και παραμυθάδες στην Ελλάδα. Αθήνα: Κοινότητα Πορταριάς Πηλίου-Καστανιώτης, 1995.

Αναγνωστόπουλος, Β. Δ. Τάσεις και Εξελίξεις της Παιδικής Λογοτεχνίας στη Δεκαετία 1970-1980. Αθήνα: Οι Εκδόσεις των Φίλων, 31984.

Αναγνωστόπουλος, Β. Τέχνη και τεχνική του παραμυθιού. Αθήνα: Καστανιώτης, 1997.

Αναγνωστοπούλου, Δ. Λογοτεχνική Πρόσληψη στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αθήνα: Πατάκης, 2002.

Αποστολίδου, Β.,  Καπλάνη, Β., & Χοντολίδου, Ε. (επιμ.). Διαβάζοντας Λογοτεχνία στο Σχολείο? Μια Νέα Πρόταση Διδασκαλίας. Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός, 2000.

Αποστολίδου, Β., & Χοντολίδου, Ε. (επιμ.). Λογοτεχνία και Εκπαίδευση. Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός, 1999.

Αυδίκος, Ε. Η παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση του παραμυθιού. Αθήνα: Γρηγόρης, 2007.

Αυδίκος, Ε. Το λαϊκό παραμύθι: Θεωρητικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Οδυσσέας, 1994.

Βασιλαράκης, Ι.Ν. Γλώσσα και Πράξη της Παιδικής Λογοτεχνίας. Αθήνα: Gutenberg, 1992.

Βασιλαράκης, Ι.Ν. Καταθέσεις για την Παιδική και Νεανική Λογοτεχνία. Αθήνα: Gutenberg, 2008.

Βασιλαράκης, Ι.Ν. (επιμ.). Σύγχρονες Οπτικές και Προοπτικές της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους. Αθήνα: Τυπωθήτω (Γιώργος Δαρδανός), 1998.

Γαβριηλίδου, Σ. Το Δύσκολο Επάγγελμα του Κλασικού Ήρωα. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2008.

Γαβριηλίδου, Σ. Φλυαρία και Λακωνικότητα στους τίτλους των βιβλίων για παιδιά: Ιστορικές διαδρομές στην παιδική λογοτεχνία μέσα από την ανάγνωση των τίτλων της. Θεσσαλονίκη: Ζυγός, 2013.

Γιάκος, Δ. Ιστορία της Ελληνικής Παιδικής Λογοτεχνίας. Αθήνα: Παπαδήμας, 91991.

Γιαννικοπούλου, Α. Από την Προανάγνωση στην Ανάγνωση: Οδηγός για Γονείς και Εκπαιδευτικούς. Αθήνα: Καστανιώτης, 1998.

Γιαννικοπούλου, Α. Στη Χώρα των Χρωμάτων: Το Σύγχρονο Εικονογραφημένο Παιδικό Βιβλίο. Αθήνα: Παπαδόπουλος, 2009.

Ζερβού, Α. Λογοκρισία και Αντιστάσεις στα Κείμενα των Παιδικών μας Χρόνων. Ο Ροβινσώνας, η Αλίκη και το Παραμύθι χωρίς Όνομα: Ανάγνωση από μια Ενήλικη. Αθήνα: Οδυσσέας, 31996.

Ζερβού, Α. Στη Χώρα των Θαυμάτων: Το Παιδικό Βιβλίο ως σημείο Συνάντησης Παιδιών-Ενηλίκων. Αθήνα: Πατάκης, 21998.

Καλλέργης, Η. Προσεγγίσεις στην Παιδική Λογοτεχνία. Αθήνα: Καστανιώτης, 22007.

Καλογήρου, Τ. Τέρψεις και Ημέρες Ανάγνωσης: Μελετήματα για τη Διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο Δημοτικό Σχολείο. Αθήνα: Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, 21999.

Καλογήρου, Τ. (επιμ.). Το εικονογραφημένο βιβλίο δεν είναι μόνο για μικρά παιδιά. Αθήνα: Παπαδόπουλος, 2006.

Καλογήρου, Τ., & Λαλαγιάννη, Κ. (επιμ.). Η Λογοτεχνία στο Σχολείο: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Διδακτικές Εφαρμογές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός, 2005.

Κάλφας, Α. Ο Μαθητής ως Αναγνώστης: Λογοτεχνική Θεωρία και Λογοτεχνική Πράξη (Μελέτη). Θεσσαλονίκη: Τα Τραμάκια, 1993.

Κανατσούλη, Μ. Εισαγωγή στη Θεωρία και Κριτική της Παιδικής Λογοτεχνίας Σχολικής και Προσχολικής Ηλικίας. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 22007.

Κανατσούλη, Μ. Ιδεολογικές Διαστάσεις της Παιδικής Λογοτεχνίας. Αθήνα: Τυπωθήτω (Γιώργος Δαρδανός), 2004.

Κανατσούλη, Μ. Μυστικά, ψέματα, όνειρα και άλλα: Λογοτεχνία για αναγνώστες προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2014.

Κανατσούλη, Μ. Ο Ήρωας και η Ηρωίδα με τα Χίλια Πρόσωπα: Νέες Απόψεις για Το Φύλο στην Παιδική Λογοτεχνία. Αθήνα: Αθήνα: Gutenberg, 2008.

Κανατσούλη, Μ. Ο Μεγάλος Περίπατος του Γέλιου: Το Αστείο στην Παιδική Λογοτεχνία. Αθήνα: Έκφραση, 1993.

Κανατσούλη, Μ. Πρόσωπα Γυναικών σε Παιδικά Λογοτεχνήματα: Όψεις και Απόψεις. Αθήνα: Πατάκης, 1997.

Καρακίτσιος, Α. Ποίηση για παιδιά και νέους: Αναθεωρήσεις και προοπτικές. Θεσσαλονίκη: Ζυγός, 2008. 

Καρακίτσιος, Α. Σύγχρονη Παιδική Ποίηση. Αθήνα: Σύγχρονοι Ορίζοντες, 2002.

Καρπόζηλου, Μ. Ελληνικός Νεανικός Τύπος (1830-1914): Καταγραφή. Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας (Γ.Γ.Ν.Γ.), 1987.

Καρπόζηλου, Μ. Το Παιδί στη Χώρα των Βιβλίων: Συμβολή στη Μελέτη των Παιδικών Αναγνωσμάτων. Αθήνα: Καστανιώτης, 1994.

Κατσίκη-Γκίβαλου Ά. (επιμ.). Η Λογοτεχνία Σήμερα: Όψεις, Αναθεωρήσεις, Προοπτικές. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2004.

Κατσίκη-Γκίβαλου, Ά. (επιμ.). Λογοτεχνική Ανάγνωση και Διδακτικές Εφαρμογές: Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2001.

Κατσίκη-Γκίβαλου, Ά. (επιμ.). Όταν?η Σωρζ Σαρή: 40 Χρόνια Προσφοράς στη Λογοτεχνία για Παιδιά. (Πρακτικά Ημερίδας, 28-5-2008). Αθήνα: Πατάκης, 2009.

Κατσίκη-Γκίβαλου, Ά. (επιμ.). Παιδική Λογοτεχνία: Θεωρία και Πράξη. Τόμ. Α΄. Αθήνα: Καστανιώτης, 1993.

Κατσίκη-Γκίβαλου, Ά. (επιμ.). Παιδική Λογοτεχνία: Θεωρία και Πράξη. Τόμ. Β΄. Αθήνα: Καστανιώτης, 1994.

Κατσίκη-Γκίβαλου, Ά. To Θαυμαστό Ταξίδι. Αθήνα: Πατάκης, 21999.

Κατσίκη-Γκίβαλου, Ά., Καλογήρου, Τ., & Χαλκιαδάκη, Ά. (επιμ.). Φιλαναγνωσία και Σχολείο. Αθήνα: Πατάκης, 2007.

Κατσίκη-Γκίβαλου, Ά., & Πολίτης, Δ. (επιμ.). Καλλιεργώντας τη  Φιλαναγνωσία: Πραγματικότητες και προοπτικές. Αθήνα: Διάδραση, 2013.

Κουράκη, Χ. Αφήγηση και Λογοτεχνικοί Χαρακτήρες: Τα Μυθοπλαστικά Πρόσωπα στο Πεζογραφικό Έργο της Ζωρζ Σαρή (1969-1995). Αθήνα: Πατάκης, 2008.

Μπενέκος, Α.Τομές στην Εξέλιξη της Παιδικής μας Λογοτεχνίας: Η Περίπτωση του Ζαχαρία Παπαντωνίου. Αθήνα: Καστανιώτης, 32000.

Ντελόπουλος, Κ. Η «Παιδική Αποθήκη» και ο Δημήτριος Πανταζής: Το Πρώτο Ελληνικό Περιοδικό και ο Εκδότης του. Συμβολή στη Μελέτη της Παιδικής Λογοτεχνίας. Αθήνα: Καστανιώτης, 31996.

Ντελόπουλος, Κ. Παιδικά και Νεανικά Βιβλία του 19ου Αιώνα. Αθήνα: Ε.Λ.Ι.Α.,1995.

Ντελόπουλος, Κ. (επιμ.). Το Παιδικό Βιβλίο στην Ελλάδα τον 19ο Αιώνα.(Πρακτικά Συνεδρίου.Αθήνα, 9-10 Οκτωβρίου 1996). Αθήνα: Καστανιώτης, 1997.

Οικονομίδου, Σ. Χίλιες και Μία Νύχτες: Η Νεοτερικότητα στη Λογοτεχνία για Μικρές Ηλικίες. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2000.

Παπαβασιλείου-Χαραλαμπάκη, Ι. Τάσεις της Παιδικής Λογοτεχνίας (1900-1920). Ποίηση: Παιδαγωγικές και Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις. Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα, 2002.

Παπαδάτος, Γ.Σ. Παιδικό βιβλίο και φιλαναγνωσία: Θεωρητικές αναφορές και προσεγγίσεις-Δραστηριότητες. Αθήνα: Πατάκης, 2009.

Παπαδάτος, Γ.Σ. Το παιδικό Βιβλίο στην εκπαίδευση και στην κοινωνία. Αθήνα: Παπαδόπουλος, 2014.

Παπαλιού, Ν. (επιμ.). Άκου μια ιστορία: Η παραδοσιακή τέχνη της προφορικής αφήγησης και η αναβίωσή της στις μέρες μας. Αθήνα: Ακρίτας, 1996.

Παπαντωνάκης Γ., Αθανασιάδης Η., Καπλάνογλου Μ., & Πολίτης Δ. Οι Ιδέες των Παιδιών για την Παιδική Λογοτεχνία: Θεωρία και Έρευνα της Αναγνωστικής Ανταπόκρισης. Αθήνα: Τόπος, 2010.

Παπαντωνάκης, Γ., & Αναγνωστοπούλου, Δ. (επιμ.). Εξουσία και Δύναμη στην Παιδική και Νεανική Λογοτεχνία. Αθήνα: Πατάκης, 2010.

Παπαντωνάκης, Γ. Η Παιδική Ηλικία του Ήλιου. Αθήνα: Πατάκης, 1996.

Παπαντωνάκης, Γ. Θεωρίες Λογοτεχνίας και Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις Κειμένων για Παιδιά και Νέους. Αθήνα: Πατάκης, 2009.

Παπαντωνάκης, Γ. (επιμ.). Πρόσωπα και Προσωπεία του Αφηγητή στην Ελληνική Παιδική και Νεανική Λογοτεχνία της Τελευταίας Τριακονταετίας. Αθήνα: Πατάκης, 2006.

Παρούσης, Μ. Ο μαγικός κόσμος του Χάρι Πότερ. Αθήνα: Anubis, 2004.

Πάτσιου, Β. Η Διάπλασις των Παίδων (1879-1922): Το Πρότυπο και η Συγκρότησή του. Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας (Γ.Γ.Ν.Γ.), 1987.

Πελασγός, Σ. Τα μυστικά του παραμυθά. Μαθητεία στην τέχνη της προφορικής λογοτεχνίας και αφήγησης. Αθήνα: Μεταίχ?ιο, 2008.

Πολίτης, Δ. (επιμ.). Λογοτεχνικό Βιβλίο και Σχολείο. Αθήνα: Παπαδόπουλος, 2008.

Σακελλαρίου, Χ. Ιστορία της Παιδικής Λογοτεχνίας. Ελληνική και Παγκόσμια: Από την Αρχαιότητα ως τις Μέρες μας, με Στοιχεία Θεωρίας. Αθήνα: Νόηση, 102009.

Σακελλαρίου, Χ. Το παραμύθι χτες και σήμερα: Η ψυχοπαιδαγωγική και κοινωνική λειτουργία του. Αθήνα: Πατάκης, 1995.

Σιβροπούλου, Ρ. Ταξίδι στον Κόσμο των Εικονογραφημένων Μικρών Ιστοριών: Θεωρητικές και Διδακτικές Διαστάσεις. Αθήνα: Μεταίχμιο, 2003.    

Τζούλης, Χ. Μυθολογία και Προσχολική Αγωγή. Γιάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2000.

Τσιλιμένη, Τ. (επιμ.). Αφήγηση και Εκπαίδευση: Εισαγωγή στην Τέχνη της Αφήγησης. Άρθρα και Μελετήματα. Βόλος: Εκδόσεις Εργαστηρίου Λόγου και Πολιτισμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 2007.

Τσιλιμένη, Τ. Εικονογραφημένο Παιδικό Βιβλίο: Όψεις και Απόψεις. Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 2007.

Τσιλιμένη, Τ. (επιμ.). Το Σύγχρονο Ελληνικό Παιδικό-Νεανικό Μυθιστόρημα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Σύγχρονοι Ορίζοντες, 2004. 

*

2. Ξένοι  Συγγραφείς (από μετάφραση)

Εσκαρπί, Ν. Η Παιδική και Νεανική Λογοτεχνία στην Ευρώπη. Μτφρ. Σ.Αθήνη. Αθήνα: Καστανιώτης, 1995.

Ζαν, Ζ. Η Δύναμη των Παραμυθιών. Μτφρ. Μ. Τζαφεροπούλου. Αθήνα: Καστανιώτης, 1996.

Hunt, Ρ. (επιμ.). Κατανοώντας τη Λογοτεχνία για Παιδιά. Μτφρ. Χ.Μητσοπούλου. Αθήνα: Μεταίχμιο, 2009.

Μπετελχάιμ, Μ. Η Γοητεία των Παραμυθιών: Μία Ψυχαναλυτική Προσέγγιση. Μτφρ. Ε. Αστερίου. Αθήνα: Γλάρος, 1995.

Norton, D. Μέσα από τα Μάτια ενός Παιδιού: Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία. Μτφρ. Φ. Καπτσίκη-Σ. Καζαντζή. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2007.

Nodelman, P. Λέξεις για Εικόνες: Η Αφηγηματική Τέχνη του Παιδικού Εικονογραφημένου Βιβλίου. Μτφρ. Π. Πανάου. Αθήνα: Πατάκης, 2009.

Ong, W. J. Προφορικότητα και εγγραμματοσύνη: Η εκτεχνολόγηση του λόγου. Μτφρ. Κ. Χατζηκυριάκου. Επιμ. Θ. Παραδέλλης. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2005.

O?Sullivan, E. Συγκριτική Παιδική Λογοτεχνία. Μτφρ. Π.Πανάου-Έ.Ξενή. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2010.

Ποσλανιέκ, Κ. Να Δώσουμε στα Παιδιά την Όρεξη για Διάβασμα: Εμψυχώσεις για να Ανακαλύψουν τα Παιδιά την Απόλαυση του Διαβάσματος. Μτφρ. Σ.Αθήνη. Αθήνα: Καστανιώτης, 1992.

Σανταγκοστίνο, Π. Πώς να διηγούμαστε ένα παραμύθι?και να επινοούμε άλλα εκατό. Μτφρ. Ε.Γεωργίου. Αθήνα: Καστανιώτης, 2003.

Σπινκ, Τ. Τα Παιδιά ως Αναγνώστες. Μτφρ. Κ.Ντελόπουλος. Αθήνα: Καστανιώτης, 1990.

Τοντόροφ, Τ. Εισαγωγή στη Φανταστική Λογοτεχνία. Μτφρ. Α.Παρίση. Αθήνα: Οδυσσέας, 1991.

Χαντ, Π. Κριτική, Θεωρία και Παιδική Λογοτεχνία. Μτφρ. Ε.Σακελλαριάδου-Μ.Κανατσούλη. Αθήνα: Πατάκης, 1996.

*

ΙΙ. ΑΡΘΡΑ , ΜΕΛΕΤΕΣ (σε περιοδικά ή σε συλλογικούς τόμους, κ.α.)

1. Έλληνες Συγγραφείς

Αναγνωστόπουλος, Β.Δ. «Πορεία της Ελληνικής Παιδικής Λογοτεχνίας. (Συνοπτικό Σχεδίασμα)». π. Διαβάζω 346 (16-11-1994): 54- 59.

Γιαννικοπούλου, Α. «Ανάγνωση Ιστοριών σε Προαναγνώστες: Αναγνωστικές Εμπειρίες μη Αναγνωστών». π. Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας  11 (Πατάκης, 1996): 42-54.

Γιαννικοπούλου, Α. «Παιδαγωγικές Προεκτάσεις  στο Ποιητικό Έργο του Βιζυηνού». π. Εξώπολις, τεύχ. 5 (καλοκαίρι 1996): 190-200.

Ζερβού, Α. «Ο Συγγραφέας, ο Ήρωας κι ο Αναγνώστης: Το Παιχνίδι της Εναλλαγής των Αναγνώσεων στην Παιδική Λογοτεχνία». π. Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας 11 (Πατάκης, 1996): 11-20.

Ζερβού, Α. «Παιδική Λογοτεχνία και Διακειμενικότητα». π. Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας 9 (Βιβλιογονία, 1994): 18-25.

Καγιαλής, Τ. «Η Διδασκαλία της Λογοτεχνίας στη Μέση Εκπαίδευση: Ο Ρόλος της Θεωρίας». Στο: Η Διδακτική της Λογοτεχνίας  στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. (Γ΄Σεμινάριο Κ.Ε.Π.Β.), σσ. 35-52. Αθήνα: Πατάκης, 1993.

Καλλέργης, Η. «Διαπιστώσεις και Προτάσεις για τη Διδασκαλία της Παιδικής Λογοτεχνίας». π. Διαδρομές 7 (φθινόπωρο 1987): 182-186.

Κατσίκη-Γκίβαλου, Ά., Βασταρδή, Μ., & Λυκούδης, Σ. «Έρευνα για τη Διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο Δημοτικό Σχολείο: Μια Πρόταση Ανανέωσης των Ανθολογίων». π. Τα Εκπαιδευτικά, τεύχ. 29-30 (Ιαν.-Ιούν. 1993): 222-253.

Μουλλάς, Π. «Το Νεοελληνικό Διήγημα και ο Γ.Μ. Βιζυηνός». Στο: Μουλλάς,Π. (επιμ.). Γ.Μ. Βιζυηνός: Νεοελληνικά Διηγήματα, σσ. ιζ΄-ρλς΄. Αθήνα: Εστία, 51996.

Παπαδάτος, Γ. «Κοινωνιοπαιδαγωγικά Ζητήματα στην Παιδική Λογοτεχνία». π. Διαβάζω 346 (16-11-1994): 74-78.

Παπαδάτος, Γ. «Προσέγγιση Δύο Ποιημάτων: Μια ?Διδακτική? Πρόταση. Ή με Μαθητές της ΣΤ΄ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου μια Μικρή ?Εκδρομή? σε Μονοπάτια των Εικόνων και της Ποίησης». Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας 9 (Βιβλιογονία, 1994): 136-149. 

Πάτσιου, Β. «Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Ιστορία της Παιδικής Λογοτεχνίας: Οι Προϋποθέσεις». π. Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας 9 (Βιβλιογονία, 1994): 41-44.

Πεσκετζή, Μ.Κ. «Η Θεωρία της Αναγνωστικής Ανταπόκρισης και η Ερμηνευτική Προσέγγιση του Λογοτεχνικού Κειμένου στη Διδακτική Πράξη». Σεμινάριο 18 (Π.Ε.Φ., 1994): 62-70.

Πολίτης, Δ. «Η Κριτική Θεωρία της Λογοτεχνίας για Παιδιά: Οριοθετήσεις και Προοπτικές». π. Η Λέσχη των Εκπαιδευτικών, τεύχ. 11 (Σεπτ.- Νοέ. 1995): 30-33.

Πολίτης, Δ. «Ο Ρόλος του Αναγνώστη και η ?Συναλλακτική? Θεωρία της L.M.Rosenblatt». π. Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας  11 (Πατάκης, 1996): 21-33.

Σαμαρά, Z. «Ανάγνωση, Κατανάλωση, Γραφή». π. Διαβάζω 234  (7-3-1990): 28-30.

Σπανός, Γ. «Η Διδασκαλία Πεζού Λογοτεχνικού Κειμένου: Θεωρία και Πράξη». π. Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας 9 (Βιβλιογονία, 1994): 81-94.

 

2. Ξένοι Συγγραφείς (από μετάφραση)

Mace, G. «Να Διδάξουμε την Ποίηση, για να Ξαναμάθουμε στους Μαθητές Ανάγνωση». Στο: Η Διδασκαλία της Λογοτεχνίας. (Συνέδριο του Σεριζί, 22-29 Ιουλίου 1969). Μτφρ. Ι.Ν. Βασιλαράκης, σσ. 189-197. Αθήνα: Επικαιρότητα, 1985.

Prince, G. «Εισαγωγή στη Μελέτη του Αποδέκτη της Αφήγησης». Στο: Καλλιπολίτης, Β. (επιμ.). Θεωρία της Αφήγησης. Mτφρ. Α.Κουφού, σσ. 185-219. Αθήνα: Εξάντας, 1991.

Riffaterre, M. «Η Εξήγηση των Λογοτεχνικών Φαινομένων». Στο:Doubrovsky, S., & Todorov, T. (επιμ.). Η Διδασκαλία της Λογοτεχνίας. (Συνέδριο του Σεριζί, 22-29 Ιουλίου 1969). Μτφρ. Ι.Ν. Βασιλαράκης, σσ. 135-164. Αθήνα: Επικαιρότητα, 1985.

 

ΙΙΙ. ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

π. Διαδρομές (όλα τα τεύχη)

π. Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας (όλοι οι τόμοι)

π. Η Λέξη,«Παιδική Λογοτεχνία», τεύχ. 118 (1993)

π. Η Λέσχη των Εκπαιδευτικών,«Παιδική Λογοτεχνία», τεύχ. 11 (1995)

π. Γράμματα και Τέχνες,«Παιδική Λογοτεχνία», τεύχ. 77 (1996)

π. Διαβάζω

-«Παιδικό Βιβλίο», τεύχ. 94 (1984)

-«Οι Παραμυθάδες», τεύχ. 108 (1984)

-«Το Ελληνικό Παραμύθι», τεύχ. 130 (1985)

-«Λογοτεχνικό Βιβλίο και Παιδί», τεύχ. 242 (1990)

-«Χιούμορ και Παιδική Λογοτεχνία», τεύχ. 336 (1994)

-«Θεωρία και Κριτική της Παιδικής Λογοτεχνίας», τεύχ. 346 (1994)

 

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

ΙΒΙΒΛΙΑ

Abrams, M.H. Doing Things with Texts: Essays in Criticism and Critical Theory. Edited by M. Fischer. New York and London: W.W.Norton & Co., 1989.

Andrew, M. Language in Colour: Themes for Teaching Children from Five to Nine Years with Poetry as the Starting-point. Twickenham: Belair Publications Ltd., 21990.

Appleyard, J.A., S.J. Becoming a Reader: The Experience of Fiction from Childhood to Adulthood. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

Ault, R.L. Children?s Cognitive Development. Oxford and New York: Oxford University Press, 21983.

Balaam, J., & Merrick, B. Exploring Poetry: 5 to 8. Exeter: BPCC Wheatons Ltd., 41991.

Beckett, S.L., & Nikolajeva, M. (eds.). Beyond Babar: The European Tradition in Children?s Literature. Lanham, Maryland/Toronto/Oxford: The Scarecrow Press, Inc., 2006.

Beckett, S.L. (ed.). Transcending Boundaries: Writing for a Dual Audience of Children and Adults.  New York  &London: Garland Publishing, Inc., 1999.

Benton, M.,Teasy, J., Bell, R., & Hurst, K. Young Readers Responding to Poems. London & New York: Routledge, 1988.

Benton, M., & Fox, G. Teaching Literature: Nine to Fourteen. Oxford: Oxford University Press, 61992.

Bleich, D. Subjective Criticism. Baltimore & London: The Johns Hopkins University Press, 21981.

Bradford, C., Mallan, K., Stephens, J., & McCallum, R. (eds.).  New World Orders in Contemporary Children?s Literature: Utopian Transformations. New York: Palgrave MacMillan, 2008.

Carter, R., &Long, M.N. Teaching Literature. New York: Longman, 1991.

Chambers, A. Booktalk: Occasional Writing on Literature and Children. South Woodchester, Stroud: The Thimble Press, 21995.

Chambers, A.  The Reading Environment: How Adults Help Children Enjoy Books. South Woodchester, Stroud: The Thimble Press, 1991.

Chapleau, S. (ed.). New Voices in Children?s Literature Criticism. Lichfield, Staffordshire: Pied Piper Publishing Ltd., 2004.

Chukovsky, Κ.  From Two to Five.  Translated, and edited by M. Morton.  London: University of California Press, 21971.

Dias, P., & Hayboe, M. Developing Response to Poetry. Milton Keynes, Philadelphia: Open University Press, 1988.

Doonan, J. Looking at Pictures in Picture Books. South Woodchester, Stroud: The Thimble Press, 1993.

Fish, S.  Is There a Text in this Class? The Authority of Interpretive Communities. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1980.

Freud, S. Αrt and Literature. Translated by J.Strachey, and edited by A.Dickson.  London: Penguin Books, 1990.

Freund, E. The Return of the Reader:Reader-response Criticism.  Edited by T.Hawkes.  London & New York:  Methuen, 1987.

Fry, D. Children Talk About Books: Seeing Themselves as Readers. Milton Keynes, Philadelphia: Open University Press, 1985.

Ηolland, N. 5 Readers Reading. New Heaven: Yale University Press, 1975.

Hollindale, P. Signs of Childness in Children?s Books. Exeter: The Thimble Press, 1997.

Hunt, P.  An Introduction to Children?s Literature.  Oxford: Oxford University Press, 1994.      

Hunt, P. (ed.). Children?s Literature: An Illustrated History. Oxford: Oxford University Press,1995.

Hunt, P. (ed.). Literature for Children: Contemporary Criticism. London: Routledge, 1992.

Hunt, P. (ed.). Understanding Children?s Literature. London: Routledge, 1999.

Jackson, R. Fantasy: The Literature of Subversion. London and New York:  Methuen, 1981.

Lesnik-Oberstein, K. (ed.).  Children?s Literature: New Approaches. New York: Palgrave MacMillan, 2004.

Lukens, R. J. A Critical Handbook of Children?s Literature. (1976). Ohio: Scott Foresman & Co., 1990.

Mathews, R. Fantasy: The Liberation of Imagination. New York & London: Routledge, 2002.

May, J.P. Children?s Literature and Critical Theory. Oxford: Oxford University Press, 1995.

McGillis, R. The Nimble Reader: Literary Theory and Children?s LiteratureNew York: Twayne Publishers, 1996.

Merrick, Brian. Exploring Poetry: 8-13. Exeter: Short Run Press Ltd., 1991.

Nikolajeva, M. Aesthetic Approaches to Children?s Literature: An IntroductionLanham, Maryland /Torondo/Oxford: The Scarecrow Press, Inc., 2005.

Nikolajeva, M.  (ed.). Aspects and Issues in the History of Children?s Literature. Westport, Connecticut/London: Greenwood Press, 1995.

Nikolajeva, M. Introduction to the Theory of Children?s Literature. (1996). Tallinn: Tallinn University Press, 1997.

Nikolajeva, M.The Magic Code: The Use of Magical Patterns in Fantasy for Children. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1988.

Nodelman, P., & Reimer, M. The Pleasures of Children's Literature. (1992). Boston/New York: Allyn and Bacon, 32003.

Nodelman, P. The Hidden Adult: Defining Children?s Literature. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2008.  

Reasoner, C.F.  Releasing Children to Literature.  New York: Dell, 1968.

Reynolds, K. Radical Children?s Literature: Future Visions and Aesthetic Transformations in Juvenile Fiction. New York: Palgrave MacMillan, 2007.

Rose, J.  The Case of Peter Pan, or the Impossibility of Children?s Fiction. London: Macmillan, 21994.

Salmon, C. Storytelling: La machine ? fabriquer des histoires et ? formater les esprits. Paris: La D?couverte, 2007.

Shavit, Z. Poetics of Children?s Literature. Athens & London: The University of Georgia Press, 1986.

Slatoff, W.J. With Respect to Readers: Dimensions οf Literary Response.  Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1970.

Suleiman, S., & Crosman, I.(eds.). The Reader in the Text: Essays on Audience and Interpretation.  New Jersey: Princeton University Press, 1980.

Temple, C.A., Martinez, M., Yokota, J., & Freeman, E.B. Children's books in children's hands: An introduction to their literature.Boston: Pearson Allyn & Bacon, 2006.

Trites, R.S. Disturbing the Universe: Power and Repression in Adolescent Literature. Iowa: Iowa University Press, 2000.

Tucker, N.  The Child and the Book: A Psychological and Literary Exploration. Cambridge: Cambridge University Press, 21982.

 

ΙΙΑΡΘΡΑΜΕΛΕΤΕΣ (σεπεριοδικάήσεσυλλογικούςτόμουςκ.α.)   

Benton, M. «Poetry for Children: A Neglected Art». Children?s Literature in Education, vol.9, no.3 (1978): 111-126.

Fox, G., and Merrick, B. «Thirty-six Things to Do with a Poem». Children?s Literature in Education 12, no1 (1981): 50-55.

Moss, G. «Metafiction and the Poetics of Children?s Literature».  Children?s Literature Association Quarterly 15, no 2 (Summer 1990): 50-52.

Thomson, J.  «Adolescents and Literary Response: The Development of Readers».  Children?sLiteratureAssociationQuarterly 15, no 4 (Winder 1990): 189-196.

Τsilimeni, T. & Panaou, P. «Poetry for young people in Greece: Themes, forms, types and trends». Bookbird 49 (2) (2011): 17?24 <http://muse.jhu.edu/login?auth=0&type= summary&url=/journals/bookbird/v049/49.2.tsilimeni.html> [Ημερομηνία προσπέλασης: 15/2/2015].

Ενότητες

Εισαγωγικές έννοιες-Διασαφήνιση όρων («Λογοτεχνία», «παιδί», «Παιδική Λογοτεχνία» ή «Λογοτεχνία για Παιδιά»). Εισαγωγή στη Θεωρία και στην Κριτική της Λογοτεχνίας για  Παιδιά-Το παιδί ως αναγνώστης και κριτικός της Λογοτεχνίας για Παιδιά. Εννοιολογικός  προσδιορισμός και ιδιαίτερος χαρακτήρας της Λογοτεχνίας για Παιδιά, Μορφή και περιεχόμενο των λογοτεχνικών κειμένων για παιδιά, Όροι καταλληλόλητας αναγνωσμάτων-Κριτήρια επιλογής. Βασικά είδη και διδακτική αξιοποίηση λογοτεχνικών κειμένων στην Προσχολική Εκπαίδευση.

Γενικά-Εννοιολογικά-Ιστορικά. Στοιχεία της αφήγησης, Είδη αφήγησης-Αφηγηματικοί τρόποι [Αφήγηση-Διάλογος («διήγησις»-«μίμησις»)], Αφηγηματικός χρόνος [ιστορικός, πραγματικός, αφηγηματικός (Εξωτερικός/εξωκειμενικός-Εσωτερικός/εσωκειμενικός), Οπτική Γωνία (Εσωτερική Οπτική Γωνία-Εξωτερική Οπτική Γωνία), Η διεύθυνση της φωνής. Η Αφήγηση στη σχολική τάξη-Η Αφήγηση στο Νηπιαγωγείο, Προετοιμασία για την αφήγηση/Πρακτικές κατά την αφήγηση, Δραστηριότητες μετά την Αφήγηση, Χαρακτηριστικά του Αφηγητή-Βασικές αρχές για μια επιτυχημένη αφήγηση μέσα στη σχολική τάξη.

Λαϊκές αφηγήσεις-Είδη-Διακρίσεις-Ορισμοί (Παραμύθι-Μύθος, Παραδόσεις-Θρύλοι, Ευτράπελες διηγήσεις-αστειολογήματα). Παραμύθι (Λαϊκό-Έντεχνο), Δομή του Παραμυθιού, Στοιχεία-Γενικά Χαρακτηριστικά του Παραμυθιού, Ο διαχρονικός ρόλος του Παραμυθιού, Διαφορές Μύθου-Παραμυθιού, Κατηγοριοποίηση των παραμυθιών ως προς το περιεχόμενό τους-Επιμέρους κατηγοριοποίηση των παραμυθιών ως προς τον τρόπο πλοκής τους, Θεωρίες Γένεσης-Διάδοσης των Παραμυθιών (παραμυθικών μοτίβων), Χαρακτηριστικά των Παραδοσιακών Νεοελληνικών Παραμυθιών. Μύθοι (Κατηγοριοποίηση των μύθων ως προς το περιεχόμενό τους, Παροιμιόμυθοι, Παραμυθικές-Μικρές Ιστορίες).

Γενικά-Εννοιολογικά (περιεχόμενο-χρήση των όρων: εικονογραφημένο βιβλίο-εικονοβιβλίο)-Ιστορικά. Εικονογραφημένο βιβλίο: δια-ειδολογικό, δια-ηλικιακό, δια-κωδικό, «αναγνώστης-παρατηρητής»-«αναγνώστης-παίχτης». Ο ρόλος της εικόνας και του κειμένου στο εικονογραφημένο βιβλίο-Σχέση εικόνας-κειμένου, Τεχνικές-μέθοδοι εικονογράφησης, Επιμέρους προσδιοριστικά στοιχεία της σχέσης εικόνας-κειμένου [στυλ, μεταμυθοπλαστικές τεχνικές, χαρακτήρας, ιδεολογικά μηνύματα, εστίαση, χρόνος, μη κειμενικά στοιχεία (παρακείμενο, περικείμενο, επικείμενο)]. Ο ρόλος του εικονογράφου, Τυπικές μορφές διατύπωσης του φανταστικού κόσμου-μορφογενετικά συστήματα εικαστικής απόδοσης. 

Γενικά-Εισαγωγικά-Εννοιολογικά, Ορισμοί, Διάκριση όρων («Παιδική Ποίηση» ή «Ποίηση για Παιδιά»), Ποίηση και μικρά παιδιά. Προσδιοριστικά στοιχεία της ποίησης [εσωτερικά (δραματικό στοιχείο-αφηγηματικό στοιχείο-περιγραφή-στοχασμός-μεταφορά-ειρωνεία)-εξωτερικά (μέτρο, στίχος, στροφή, τόνος-ρυθμός, ομοιοκαταληξία, αστιξία, τομή, παρήχηση, επανάληψη, εικονοποιία, κ.ά.)], Γενικά χαρακτηριστικά-Κριτήρια καταλληλότητας της Ποίησης για Παιδιά, Εντολές του Kornei Tchoukowsky (Καρνέγι Τσουκόφσκι). Ενδεικτικές ποιητικές δραστηριότητες με/για τα μικρά παιδιά.

Γενικά-Σύγχρονη προβληματική (Λογοτεχνία και Νηπιαγωγείο: «συγκοινωνούντα δοχεία δημιουργικότητας»). Διαμόρφωση-αναμόρφωση της βασικής εμπειρίας της ανθρώπινης ύπαρξης μέσα από τη Λογοτεχνία.  Η Λογοτεχνία στο Νηπιαγωγείο και ο ρόλος του/της νηπιαγωγού. Εναλλακτικές δραστηριότητες/αφηγήσεις [Θέατρο για Παιδιά (έννοια-ιστορία-είδη-μορφές), Θεατρικές δραστηριότητες-θεατρικό παιχνίδι (τύποι-επίπεδα-φάσεις-άξονες), Το θεατρικό παιχνίδι ως δυνατότητα προσέγγισης των λογοτεχνικών κειμένων από τα νήπια. Μεταμυθοπλαστικές τεχνικές σε βιβλία για μικρά παιδιά (τεχνικές, λειτουργία, κ.λπ.). Διαπολιτισμική Λογοτεχνία-Διαφορετικότητα-Ετερότητα σε εικονογραφημένα βιβλία για μικρά παιδιά].

Στο πλαίσιο του μαθήματος προσφέρονται εργαστήρια που οργανώνονται  με βάση τη λογική των Λεσχών Ανάγνωσης και έχουν συνολική διάρκεια είκοσι έξι (26) ωρών. Τα εργαστήρια αυτά λειτουργούν με ομάδες φοιτητών-αναγνωστών/φοιτητριών-αναγνωστριών, ο αριθμός των οποίων δεν υπερβαίνει τους/τις δεκαπέντε (15), και υλοποιούνται σε τρεις κύκλους. Σε κάθε κύκλο που διαρκεί τέσσερις (4) εβδομάδες συμμετέχουν δύο ομάδες, τα μέλη των οποίων παίρνουν μέρος σε τέσσερις (4) ωριαίες συναντήσεις, μία κάθε εβδομάδα. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται σε μια ξεχωριστή αίθουσα του Παιδικού Σταθμού που λειτουργεί δίπλα στο Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Η παρακολούθηση των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική.

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  29872
Αρ. Προβολών :  222208

Ημερολόγιο