Εργαστήριο 9ο: Scratch (Μέρος 9ο_Β)

Σκοπός Εργαστηρίου

  • Η Scratch σαν ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών
  • Αλληλεπίδραση χρήστη με περιβάλλον της Scratch

 

Διαφάνειες Εργαστηρίου

Εργαστήριο 9ο_Β