10. Έννοιες, Γνωστική Σύγκρουση και Εννοιολογική Αλλαγή

Σκοπός Παρουσίασης: 

?Εισαγωγή και εξοικείωση με βασικές έννοιες

  • Γνωστικές Δομές (Δηλωτική ? Διαδικαστική)
  • Γνώση ? δεξιότητα
  • Γνωστικές Δομές Χαμηλού & Υψηλού Επιπέδου
  • Γνώσεις και Ικανότητες Προγραμματισμού

?Η διδασκαλία του Προγραμματισμού

?Γνωστική & Κοινονικογνωστική Σύγκρουση: Έννοια - Εξοικείωση

?Εννοιολογική Αλλαγή: Έννοια - Εξοικείωση

Διαφάνειες Ενότητας

Θεωρία 10ο