9. Διδακτικός Μετασχηματισμός ? Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου & Κοινωνικές Πρακτικές Αναφοράς - Διδακτικό Συμβόλαιο

Σκοπός Παρουσίασης:

  • Η παρουσίαση βασικών εννοιών αναπλαισίωσης των γνώσης
    • του Διδακτικού Μετασχηματισμού
    • της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου και 
    • των Κοινωνικών Και Κοινωνικοτεχνικών Πρακτικών Αναφοράς 

στο πλαίσιο της Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ.

Διαφάνειες Ενότητας

Θεωρία 9ο