7. Βασικές Διδακτικές Στρατηγικές

Σκοπός Παρουσίασης: 

  • να παρουσιαστούν και να αναλυθούν συνοπτικά οι βασικές διδακτικές στρατηγικές
  • να παρουσιαστεί και να αναλυθεί ο τρόπος ένταξής των διδακτικών στρατηγικών σε διδακτικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά σενάρια για τη διδασκαλία της Πληροφορικής και των ΤΠΕ

Διαφάνειες Ενότητας

Θεωρία 7ο