6. Δημιουργία και Εφαρμογή Σεναρίου με ΤΠΕ για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής

Σκοπός / Πλάνο Παρουσίασης:

  • Προβληματική
    • Βασικές έννοιες Διδακτικής Πληροφορικής
    • Διδακτικός Σχεδιασμός: η έννοια του εκαπιδευτικού σεναρίου
    • Φάσεις ανάπτυξης εκπαιδευτικού σεναρίου
  • Συζήτηση

Διαφάνειες Ενότητας

Θεωρία 6ο