5. Εισαγωγή στις Βασικές Έννοιες Διδακτική της Πληροφορικής

Σκοπός Παρουσίασης:

  • Να παρουσιαστούν  και να αναλυθούν συνοπικά οι βασικές έννοιες και η χρησιμοποιούμενη ορολογία της Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ

Διαφάνειες Ενότητας

Θεωρία 5ο