Ανακεφαλαίωση

Στην παρούσα ενότητα επιχειρούμε να θυμηθούμε τι συζητήσαμε στο μάθημα.