Περί φιλοσοφίας (ανενεργό μάθημα)

Περιγραφή

Το μάθημα έχει μεταφεθεί στην Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Ανθρώπινο Δυναμικό

Διδάσκουσα είναι η Ρένια Γασπαράτου, Επίκουρη Καθηγήτρια στο ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστημίου Πατρών.

Μαθησιακοί στόχοι

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος:
Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα: 

  • θα γνωρίσουν και θα συζητήσουν μερικά από τα βασικά προβλήματα της φιλοσοφίας
  • θα αναπτύξουν τεχνικές διαλόγου και επιχειρηματολογίας
Βιβλιογραφία

Ενότητες

Στην συγκεκριμένη ενότητα συζητάμε τι είναι φιλοσοφία, ποιο είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα των ερωτημάτων της, ποιοι είναι οι κλάδοι της και ποια είναι η σχέση της με τις επιστήμες & την ιστορία. Παράλληλα, γίνεται ενημέρωση για το περιεχόμενο του μαθήματος. 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζουμε με τι ασχολείται ο κλάδος της «μεταφυσικής» ή «οντολογίας» και συζητάμε από φιλοσοφική σκοπιά το ερώτημα «υπάρχει Θεός»;
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζουμε με τι ασχολείται ο κλάδος της «μεταφυσικής» ή «οντολογίας» και συζητάμε από φιλοσοφική σκοπιά το ερώτημα «έχω ελεύθερη βούληση»;
Στην συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζουμε με τι ασχολείται ο κλάδος της ηθικής φιλοσοφίας και συζητάμε τα πλεονεκτήματα & τα μειονεκτήματα των ηθικών θεωριών του ωφελιμισμού, της κατηγορικής προσταγής του Καντ & της θεωρίας αρετών του Αριστοτέλη. 
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζουμε με τι ασχολείται ο κλάδος της εφαρμοσμένης ηθικής και συζητάμε σύγχρονα προβλήματα εφαρμοσμένης ηθικής, εφαρμόζοντας τις θεωρίες του ωφελιμισμού, της κατηγορικής προσταγής του Καντ & της θεωρίας αρετών του Αριστοτέλη.

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζουμε με τι ασχολείται ο κλάδος της «μεταηθικής» και συζητάμε τα πλεονεκτήματα & τα μειονεκτήματα των μεταηθικών θεωριών του ηθικού ρεαλισμού, του ηθικού νατουραλισμού, του αξιολογικού υποκειμενισμού και του σχετικισμού.

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζουμε με τι ασχολείται ο κλάδος της πολιτικής φιλοσοφίας και συζητάμε τι ζητάμε όταν ζητάμε ελευθερία, ισότητα & δικαιοσύνη, καθώς και κατά πόσο είναι συνεκτικά τα αιτήματα αυτά.

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζουμε με τι ασχολείται ο κλάδος της γνωσιολογίας και συζητάμε πώς μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε την αξιοπιστία των πεποιθήσεών μας.

Στην παρούσα ενότητα επιχειρούμε να θυμηθούμε τι συζητήσαμε στο μάθημα.

Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει Ερωτήσεις & Θέματα για συζήτηση από όλες τις προηγούμενες ενότητες.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  13807
Αρ. Προβολών :  84535

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -