Πολιτική Φιλοσοφία

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζουμε με τι ασχολείται ο κλάδος της πολιτικής φιλοσοφίας και συζητάμε τι ζητάμε όταν ζητάμε ελευθερία, ισότητα & δικαιοσύνη, καθώς και κατά πόσο είναι συνεκτικά τα αιτήματα αυτά.