Εφαρμοσμένη Ηθική
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζουμε με τι ασχολείται ο κλάδος της εφαρμοσμένης ηθικής και συζητάμε σύγχρονα προβλήματα εφαρμοσμένης ηθικής, εφαρμόζοντας τις θεωρίες του ωφελιμισμού, της κατηγορικής προσταγής του Καντ & της θεωρίας αρετών του Αριστοτέλη.