Ηθική
Στην συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζουμε με τι ασχολείται ο κλάδος της ηθικής φιλοσοφίας και συζητάμε τα πλεονεκτήματα & τα μειονεκτήματα των ηθικών θεωριών του ωφελιμισμού, της κατηγορικής προσταγής του Καντ & της θεωρίας αρετών του Αριστοτέλη.