Μεταφυσική ή Οντολογία ΙΙ - Ελεύθερη Βούληση
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζουμε με τι ασχολείται ο κλάδος της «μεταφυσικής» ή «οντολογίας» και συζητάμε από φιλοσοφική σκοπιά το ερώτημα «έχω ελεύθερη βούληση»;