Μεταφυσική ή Οντολογία Ι - Θεός
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζουμε με τι ασχολείται ο κλάδος της «μεταφυσικής» ή «οντολογίας» και συζητάμε από φιλοσοφική σκοπιά το ερώτημα «υπάρχει Θεός»;