Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Στην συγκεκριμένη ενότητα συζητάμε τι είναι φιλοσοφία, ποιο είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα των ερωτημάτων της, ποιοι είναι οι κλάδοι της και ποια είναι η σχέση της με τις επιστήμες & την ιστορία. Παράλληλα, γίνεται ενημέρωση για το περιεχόμενο του μαθήματος.