Φιλοσοφική πρακτική: Φιλοσοφία με παιδιά, εφήβους & νέους

Στην παρούσα ενότητα γίνεται λόγος για τη «φιλοσοφική πρακτική» και συγκεκριμένα για τους στόχους, τις τεχνικές & τα αποτελέσματα της φιλοσοφίας με παιδιά, εφήβους & νέους.