Σχολείο & πολιτεία

Στην παρούσα ενότητα συζητάμε αν & κατά πόσο θα πρέπει η πολιτεία να ελέγχει το σχολείο & την εκπαίδευση.