Εκπαίδευση για την αυτονομία

Στην παρούσα ενότητα συζητάμε αν η εκπαίδευση θα πρέπει να έχει ως στόχο την διαμόρφωση αυτόνομων υποκειμένων.