Εκπαιδεύοντας πολίτες

Στην παρούσα ενότητα συζητάμε αν η εκπαίδευση θα πρέπει να έχει ως στόχο την διαμόρφωση καλών πολιτών.