ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Η ΝΕΑ ΑΓΩΓΗ- ΔΙΕΘΝΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Παρουσίαση των βασικών εκφραστών του ρεύματος της Νέας Αγωγής και των βασικών παιδαγωγικών ιδεών του με σκοπό να καταστεί σαφές πως επηρεάζει την εκπαίδευση διεθνώς. Ειδικότερη μνεία γίνεται και στις εκφάνσεις της στον ελλαδικό χώρο. 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Η ΝΕΑ ΑΓΩΓΗ- ΔΙΕΘΝΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 10