Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η προβληματική του πεδίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή. Επίσης, συζητώνται οι βασικές αρχές αξιολόγησης ευχρηστίας δικτυακών τόπων. Αυτές είναι η ευρετική αξιολόγηση, η παρατήρηση χρηστών, το γνωσιακό περιδιάβασμα και τα ερωτηματολόγια. Επίσης παρουσιάζονται βασικά μοντέλα της ανθρώπινης συμπεριφοράς όπως ο νόμος του Fitts, το μοντέλο Hick-Hyman, ο νόμος εξάσκησης πρακτικής και το μοντέλο επιπέδου πληκτρολογήσεων (Keystroke Level Model).