Ενότητα 3: Διδακτικός Μετασχηματισμός Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου & Κοινωνικές Πρακτικές Αναφοράς

Σκοπός:Η παρουσίαση βασικών εννοιών αναπλαισίωσης της γνώσης, όπως του Διδακτικού Μετασχηματισμού, της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου και των  Κοινωνικών και Κοινωνικοτεχνικών Πρακτικών Αναφοράς στο πλαίσιο της Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ
Έννοιες Κλειδιά: Αναπλαισίωση της γνώσης, Διδακτικός μετασχηματισμός, Παιδαγωγική γνώση περιεχομένου, Τεχνολογική Παιδαγωγική γνώση περιεχομένου, Κοινωνικές πρακτικές αναφοράς, Κοινωνικοτεχνικές πρακτικές αναφοράς, Επιστημονική γνώση, Διδακτέα γνώση, Διδαχθείσα γνώση, Σχολική γνώση

03. Διδακτικός Μετασχηματισμός Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου & Κοινωνικές Πρακτικές Αναφοράς