Ενότητα 12: Κινητές Υπολογιστικές Συσκευές - Mobile Learning - Φορητή Μάθηση

Σκοπός Ενότητας

  • Εισαγωγή στον ορισμό της Φορητής Μάθησης - Τεχνολογικό & Παιδαγωγικό Πλαίσιο 
  • Χαρακτηριστικά και Βασικές Χρήσεις
  • Μελέτες σε σχολεία και Εφαρμογές

Διαφάνειες Ενότητας

12_Φορητή Μάθηση