Ενότητα 10: Ψηφιακά Παιχνίδια και Μάθηση

Σκοπός Ενότητας

  • Ορισμός & Χαρακτηριστικά Ψηφιακού Παιχνιδιού
  • Νευροεπιστήμες & Ψηφιακό Παιχνίδι
  • Κοινωνικές Διαστάσεις και Χρήσιμες Πηγές 

Διαφάνειες Ενότητας

10_Ψηφιακά Παιχνίδια&Μάθηση