Ενότητα 8: Ψηφιακή Αφήγηση (Digital Storytelling) & Διαδραστική Αφήγηση (Interactive Narrative)

Σκοπός Ενότητας:

  • Σημασία της Αφήγησης στη Μάθηση, Ορισμός και Δομικά Στοιχεία της Ψηφιακής Αφήγησης, Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Ψηφιακής Αφήγησης, Είδη της Ψηφιακής Αφήγησης, Βήματα Δημιουργίας και Παραδείγματα
  • Εισαγωγή και γνωριμία με την Διαδραστική Αφήγηση, Ορισμός, Αξιοποίηση της Διαδραστικής Αφήγησης, Παραδείγματα

 

Διαφάνειες Ενότητας

8_Ψηφιακά-Διαδραστική Αφήγηση