Ενότητα 6: Διδάσκοντας με Λογισμικά Γενικής Χρήσης - Επεξεργασία Κειμένου, Λογισμικό Παρουσίασης, Λογιστικά Φύλλα

Σκοπός Ενότητας

  • Η εκμάθηση τεχνικών και μεθόδων για τη χρήση λογισμικών γενικής χρήσης στη διδασκαλία και τη μάθηση

Διαφάνειες Ενότητας

6_Λογισμικά Γενικής Χρήσης