Εργαστήριο 5ο: Ανίχνευση Πρότερων γνώσεων - Εννοιολογική Χαρτογράφηση

Σκοπός Εργαστηρίου:

  • (α) Η συνοπτική παρουσίαση βασικών αρχών της εποικοδομιστικής θεωρίας και μέσω της προσέγγισης που αφορά λογισμικά ανοικτού τύπο όπως εννοιολογική χαρτογράφηση,
  • (β) Η έμφαση δίνεται στο πως σχεδιάζεται η ανίχνευση αναπαραστάσεων μέσω της εννοιολογικής χαρτογράφησης