Ενότητα 6

Επίλυση διαφορικών εξισώσεων και επίλυση γραμμικών διαφορικών εξισώσεων δεύτερης τάξης με μη σταθερούς συντελεστές με τη βοήθεια των συναρτήσεων Bessel.