Ενότητα 5

Τροποποιημένες συναρτήσεις Bessel.

Οι τροποποιημένες συναρτήσεις Bessel πρώτου Iν(z) και δευτέρου είδους Kν(z) ως λύσεις της τροποποιημένης διαφορικής εξίσωσης Bessel. Γραμμική ανεξαρτησία αυτών. Αναδρομικές σχέσεις που ικανοποιούν. Ασκήσεις.