Ενότητα 1

Συναρτήσεις Γάμμα και Βήτα: Ισοδύναμοι ορισμοί, βασικές ιδιότητες και σχέσεις μεταξύ αυτών.

Συνάρτηση ψ(x) και συνάρτηση σφάλματος. Ασκήσεις.