Μηχανολογικό Σχέδιο - Διαστάσεις

Τοποθέτηση Διαστάσεων

04η Διάλεξη Τεχνικού Σχεδίου - Μέρος 1ο

Τοποθέτηση Διαστάσεων

04η Διάλεξη Τεχνικού Σχεδίου - Μέρος 2ο

Τοποθέτηση Διαστάσεων

04η Διάλεξη Τεχνικού Σχεδίου - Μέρος 3ο

Τοποθέτηση Διαστάσεων

04η Διάλεξη Τεχνικού Σχεδίου
Μηχανολογικό Σχέδιο - Διαστάσεις
Λυμένη άσκηση (4η Ενότητα)
Λυμένη άσκηση στην τοποθέτηση διαστάσεων
Σχέδιο για εξάσκηση (4η ενότητα)
Σχέδιο για εξάσκηση στην τοποθέτηση διαστάσεων
05η Εργαστηριακή Άσκηση Τεχνικού Σχεδίου

Τοποθέτηση Διαστάσεων σε μηχανολογικό σχέδιο