Μηχανολογικό Σχέδιο - Σχεδίαση όψεων

Δισδιάστατη αποτύπωση αντικειμένου, Σχεδίαση 3 όψεων 

02η Διάλεξη Τεχνικού Σχεδίου - Μέρος 1ο

Αποτύπωση αντικειμένου στις δύο διαστάσεις, Σχεδιασμός όψεων

02η Διάλεξη Τεχνικού Σχεδίου - Μέρος 2ο

Αποτύπωση αντικειμένου στις δύο διαστάσεις, Σχεδιασμός όψεων

02η Διάλεξη Τεχνικού Σχεδίου - Μέρος 3ο

Αποτύπωση αντικειμένου στις δύο διαστάσεις, Σχεδιασμός όψεων

02η Διάλεξη Τεχνικού Σχεδίου
Μηχανολογικό Σχέδιο - Σχεδίαση όψεων
Λυμένη άσκηση (2η Ενότητα)
Λυμένη άσκηση στον σχεδιασμό όψεων
Σχέδιο για εξάσκηση (2η ενότητα)
02η Εργαστηριακή Άσκηση Τεχνικού Σχεδίου

Σχεδιασμός 3ων Όψεων αντικειμένου